(+84) 903 51 1617
Đồng Đế - Vĩnh Hòa - Nha Trang
“Uy tín, chất lượng quyết định sự tồn tại”
TIN TỨC MỚI NHẤT

Liên Hệ

Công ty Cổ phần nhựa Nha Trang

Địa chỉ: Đồng đế – Vĩnh Hòa – Nha Trang

ĐT: (058) 3831858 – Fax (058) 3832847

Email: nhatrangplastic@gmail.com

SẢN PHẨM NỔI BẬT
CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ
VIDEO NHỰA NHA TRANG

FACEBOOK